- S A R I ‧ 夜 漓 - 若是喜歡我的文章按個拍手或留言,有各位的支持是我最大的動力!謝謝你們ヾ(*´∀`*)ノ

✖CWT場次與個人誌購買方式一覽✖

 目錄中成人條例 /預定參場:

閱讀網站2區
 Penana 
(電腦及手機皆可,建議手機) 

閱讀網站2區
 → EP 
(電腦及手機皆可) 
EP不會搬文章,是以連載為主的更新。
---------------------------------